• Reisvoorwaarden

  Garantie geregeld

  Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling heeft Vutekaan Travel als kleinschalig, hoogstpersoonlijke reisorganisatie gekozen voor het WENINKGEONU principe, dat staat voor Wat Er Niet In Komt Gaat Er Ook Niet Uit. Door een slanke bedrijfsvoering en een bewust klein aanbod zijn er praktisch geen overige kosten die niet direct met jouw reis te maken hebben. Hierdoor zal Vutekaan Travel altijd in staat zijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Verder zijn we ons als spirituele reisorganisatie terdege bewust van de wetten van wederkerigheid in het universum en de noodzaak van eerlijkheid, juistheid en zachtheid in de bedrijfsvoering.

  Reisgebonden voorwaarden

  De reizen hebben een exclusief karakter met een maximum van 6 deelnemers, exclusief personeel.
  De reis omvat al het beschrevene op de website.
  De vliegreis is niet inbegrepen. Deze wordt door de reisdeelnemer zelf geboekt, maar dient altijd degene te zijn die door Vutekaan Travel wordt aangegeven. De redenen hiervoor zijn praktisch van aard.
  De reiziger kan 1 koffer van normale omvang en 1 stuk handbagage meenemen in de touringcar. Richt u tot uw luchtvaartmaatschappij voor eventuele bagagerestricties in het vliegtuig.
  De reserveringskosten zijn 30% van het totaalbedrag.
  Vutekaan Travel is het recht voorbehouden om de reis te annuleren bij minder dan 4 reisdeelnemers. De reisdeelnemer ontvangt een definitieve bevestiging uiterlijk 6 weken vr de eerste dag van het reisprogramma bij het definitief doorgang vinden van de reis. Vervolgens dient binnen n week het restant van de reissom te voldaan te worden. Gebeurt dat niet, geven wij hen een herinneringsbericht. Als de betaling dan alsnog niet redelijkerwijs zo snel mogelijk geschiedt, wordt de reis als door de reisdeelnemer geannuleerd beschouwd en gaan de annuleringsvoorwaarden van kracht.

  Annulering

  Indien het aantal van 4 reisdeelnemers niet gehaald wordt, behoudt Vutekaan Travel het recht om deze te annuleren. Vervolgens wordt contact met de reisdeelnemer opgenomen om alternatieven te bespreken. Wordt hier vervolgens geen akkoord over bereikt, wordt het volledig aanbetaalde bedrag gerestitueerd.
  Als Vutekaan Travel zich gedwongen ziet om de reis vr de definitieve bevestiging (uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum) te annuleren, wordt afgezien van de aanbetaalde reissom geen anderszins aan de reis gerelateerde kosten vergoed. Om deze reden wordt aangeraden om te wachten met de aankoop van een vliegticket tot de definitieve bevestiging komt. Dus des te eerder het minimumaantal reizigers behaald wordt, des te eerder kun je de vliegreis boeken.
  Als de reisdeelnemer een reeds gereserveerde reis annuleert voor de definitieve bevestiging, wordt de helft van het aanbetaalde bedrag teruggestort.
  Is het geval dat de reisdeelnemer na de definitieve bevestiging wil annuleren, wordt de aanbetaalde reissom niet vergoed. Ook is Vutekaan Travel niet verantwoordelijk voor eventueel anderszins gemaakte kosten. Om je hiertegen in te dekken is het aan te raden om een annuleringsverzekering af te sluiten.

  Tijdens de reis

  De reizen hebben een avontuurlijk karakter en vinden plaats in landen met andere culturele en maatschappelijke standaarden. Het kan dus voorkomen dat door omstandigheden de plaatsen van overnachting of restaurants die in het programma zijn aangegeven gewijzigd worden. In dat geval wordt er altijd naar een gelijkwaardige vervanging gezocht.
  Er zijn geen specifieke gezondheidsrestricties voor deze reis. De reisdeelnemer wordt alleen geacht goed ter been te zijn en in een fysieke conditie te verkeren die het goed mogelijk maakt de door Vutekaan Travel georganiseerde reizen te ervaren. Neem bij twijfel altijd contact met ons op.
  Hoewel er geen verplichte vaccinaties zijn voor reizen naar Mexico, wordt de reisdeelnemer aangeraden zich te laten informeren bij diens huisarts of vaccinatiebureau over diens persoonlijke situaties en blijft zelf de verantwoording behouden over diens gezondheidstechnische voorbereidingen.