• Pleiadische Helingen

  inleiding

  Toen de twee complementerende zielen (tweelingzielen), Henk Mulder en Lisa Lux, in dit leven weer verenigd werden, werd het duidelijk dat daar een grote taak aan verbonden was. Henk is in hoge mate Helderziend geworden. Wanneer hij in trance gaat, kan hij communiceren door middel van channelen met Moeder/Vader God, Jezus, Maria Magdalena en Meester Mikao Usui. Jezus en Meester Mikao Usui vroegen Lisa om contact met de Dolfijnen tot stand te laten komen, door middel van een speciaal aangegeven meditatie. Na vele maanden werd de volgende stap door Jezus duidelijk gemaakt. Hij gaf aan dat dit voorbereidend werk was om via de Dolfijnen contact te maken met de Pleiadische Heelmeesters. En zo werd gevraagd door Maria Magdalena, Jezus’ complementerende ziel, om de eerste Pleiadische Helingskring nu terug te plaatsen op Aarde.

  1. Wat zijn PH?

  • PH zijn 5 dimensionale helingstechnieken.
  • PH zijn helingstechnieken, die als aanvulling op de conventionele aardse geneeskunde beschouwd kunnen worden.
  • PH waren ooit een helingswijze op de Aarde en worden nu weer teruggebracht.
  • PH zijn ‘energetische’ helingen. De betrokken mensen van de ‘helingskring’ zijn slechts een doorgeefstation van de universele energie.
  • Dolfijnen en Pleiadiërs behoren ook tot de helingskring.

  2. Ontstaanswijze van de eerste Pleiadische Helingskring die nu teruggeplaatst is op Aarde

  In het voorjaar van 2007 maakte Maria Magdalena, via communicatie met Henk, de waarde en de uitvoering van PH aan Lisa kenbaar. De potentiële leden van de PH kring werden door Lisa aangezocht. Allen stemden in en met liefde en volharding werd in juni 2007 het eerste PH programma uitgevoerd. In eerste instantie werden alle helingen, zowel puur lichamelijke ziekten als niet-lichamelijke problemen, intern bij leden van de kring uitgevoerd. Later werden externe mensen, wiens karma was afgelopen, ook uitgenodigd om datgene te helen waarvoor zij graag heling zouden willen. Dit werd altijd gevraagd in communicatie met Jezus en Maria Magdalena. Niemand in deze kring mag de verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Er zijn in totaal 8 PH programma’s van helingssessies uitgevoerd. Tenslotte ervoer ieder lid van de kring herkenning: “Dit heb ik ooit eerder gedaan”. Op een later tijdstip werd meer informatie aan Henk doorgegeven, en bleek dat de PH kring een ‘revival’ is van een Oud-Egyptische kring in dezelfde, of ongeveer dezelfde, samenstelling.

  3. Achtergronden van PH

  Pleiadiërs zijn energieën van een 5e dimensie sterrenstelsel, de Pleiaden. Het contact met deze Pleiadiërs komt tot stand met behulp van communicatie met de Dolfijnen, waarmee Lisa in eerste instantie contact heeft. De energie, die vervolgens door de Pleiadiërs naar de Aarde wordt gezonden, heeft een enorm hoge trilling, waardoor er een groep nodig is waarvan de mensen een hoog trillingsgetal hebben, om de energie op één plek te kunnen bundelen. Lisa heeft de leiding tijdens de helingen, want zij is degene die in contact staat met de Dolfijnen en via deze met de Pleiadiërs.

  Verkort schema: Lisa > contact Dolfijnen > contact PL > output = helingsenergie van PL > focus van PL energie > patiënt

  Niet iedere ziekte of probleem mag geheeld worden. Soms maakt dit deel uit van karma-inlossing. Ruim voor iedere helingssessie, wanneer de ziener in trance is, wordt aan Jezus of Maria Magdalena gevraagd of deze ziekte (dit probleem) geheeld mag worden voor deze persoon.

  4. Methoden

  De PH kring bestaat uit 6 tot 7 personen. Lisa en de ziener, Henk, zijn altijd aanwezig. De sessie wordt bij voorkeur uitgevoerd bij volle maan. Er wordt begonnen met een aardemeditatie, waar ook de patiënten aan deelnemen. Lisa staat vervolgens aan het voeteinde van de therapiebank en de ziener aan het hoofdeinde. De patiënt gaat ruggelings op de bank liggen. Niemand raakt de patiënt aan tijdens de behandeling. Daarna wordt via een oeroude Esseense visualisatie- en ademhalingtechniek de energie van de kring verhoogd. Het trillingsgetal van de individuele leden wordt hiermee verhoogd om het lichaam van de leden intact te houden. De ziener ziet wanneer de energie hoog genoeg is om de therapie te starten. Lisa spreekt de helingswens uit en daarna start de Pleiadische therapie. De leden van de PH kring houden door visualiseren en toneren (klankgeluiden) de Helingszuil van Licht van de Pleiadiërs bijeen. De therapie duurt 10 tot 45 seconden, de ziener geeft aan wanneer de therapie beëindigd kan worden, door op een duidelijke manier “stop” te zeggen. Vervolgens vindt de nabehandeling plaats, waarbij de handen van de totale kring op de patiënt worden gelegd. Na de nabehandeling blijft de patiënt 1 à 5 minuten liggen, en vervolgens kan de patiënt opstaan. Vaak moet de patiënt nog een kwartier elders gaan liggen. Door ‘de hoge energie ervaring’ is de patiënt vaak wat gedesoriënteerd en emotioneel. De herstelperiode duurt 100 maal zo lang als de therapieperiode. Dus bij een therapieperiode van 30 seconden is de herstelperiode 100 x 30 = 3000 seconden = 50 minuten. De herhalingsfrequentie hangt af van het integreren van het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam ten opzichte van de aandoening.

  Volledig schema: Kring verhoogt groeps- en individuele energie (= betere lichtzuil concentratie voor patiënt + zelfbescherming) > Ziener ziet wanneer energie hoog genoeg is > Lisa maakt contact met Dolfijnen en spreekt helingswens uit > Dolfijnen geven dit door aan Pleiadiërs > therapie start > kring visualiseert en toneert tot ziener zegt dat therapeutische doel bereikt is > nabehandeling > herstelfase.

  Noot: Contact tussen Lisa, Dolfijnen en Pleiadiërs verloopt middels pijnappelklier (= corpus pineale) van Lisa. De pijnappelklier is een lichtreceptor die de energie transformeert naar het 3D lichaam van de patiënt door middel van het uitspreken van de helingswens.

  5. Statistiek

  Er zijn in totaal 57 individuele behandelsessies geweest. Voor sommige ziekten of problemen moest een patiënt meer dan één behandeling ontvangen. Daarnaast zijn er mensen geweest die voor één of meerdere ziekten (problemen) behandeld zijn.

  Behandelingsverhouding tussen lichamelijke en niet-lichamelijke behandelingen is 54% om 46%.

  Geheel genezen = 64%
  Partieel genezen = 24%
  Niet genezen = 12%

  Alle patiënten hebben te maken gekregen met het loslaten van emoties, door de hoge energie.

  6. Enkele reacties

  ‘Na de therapiesessie voelde Ina zich s’avonds en de dag erna ontzettend helder. Ze heeft ruim een week drukkende pijn in haar hoofd gehad en is die week ook thuisgebleven. Ze had last van emotionele schommelingen. Ze heeft haar baan opgezegd en de maagpijn, waar ze al maanden met regelmaat last van had, is verdwenen. Ze voelt zich weer harmonieus.’

  ‘Na afloop van de therapiesessie zei Ilonka: “Ik heb het idee alsof alles nu nog aan het natrillen is”. Haar hele lijf voelde warm aan. Tim zag dat het erg druk was om haar lichaam heen, er waren allemaal gestaltes, en er gebeurde veel. Na een energie-versnellings-techniek (die met de kleur rood werd gedaan) zag hij dat het hele lichaam de rode kleur had. Henk verklaarde deze drukte: Volgens hem waren er maarliefst 3 chirurgische groepen die zich met Ilonka bezig hielden. De eerste groep hield zich bezig met het hoofd, omdat haar gelukshormoon (serotonine) op begon te raken. Hier werd met rood gewerkt. De tweede groep behandelde haar rug, dit was een vervolg op de eerdere behandelingen aan haar rug. De derde groep pakte een virale infectie aan. De ene groep moest wachten tot de andere klaar was.’

  ‘Toen de groep bezig was met de visualisatie- en ademhalingtechnieken, kreeg Jos (een externe patiënt) het gevoel alsof ze opgetild werd. Dit vond ze zeer wonderlijk, ze dacht: “We gaan eleveren”. Naderhand voelde ze zich suizerig, rustte lekker uit op bed en daarna op de bank. Verder voelde ze zich moe en vredig.’

  7. Enkele behandelde ziektebeelden

  - Schildklierfunctie (1x te hoog, 1x te traag)
  - Hoge bloeddruk
  - Carcinoma in situ op dikke darm poliep
  - Bacteriële infecties
  - Schouderkapsel ontsteking
  - Hartklep insufficiëntie
  - Angina pectoris
  - Kniemeniscus scheur
  - PMDD (= premenstrual dysphoric disorder)
  - Fobieën
  - Gegeneraliseerd angstsyndroom
  - Obsessief syndroom
  - Stress syndroom
  - Hernia nucleus pulposi
  - Artrose

  André Slooter

  André Slooter (gaven Helderweten & Pijnspoeling), die onderdeel uitmaakte van de eerste kring, is voor een bijzondere missie woonachtig in Gambia. Met behulp van Lisa’s geliefde Reiki Masters Sait Sengore en André Slooter is een Pleiadische Helingskring opgestart. Wederom is er een groot licht aangestoken in Gambia West-Afrika. Andre’s e-mail adres is:
  andreslooter@academy-of-the-13-essenian-arts-of-healing.org

  Grupo Gambia
  Op zijn website kun je meer lezen over dit project:www.slooter.tk

  Nederlandse Pleiadische Kring

  De eerste Nederlandse Pleiadische Kring van zeven leden (PH1), opgezet door Lisa via communicatie met Jezus en Maria Magdalena, is destijds door Lisa overgedragen.

  Een nieuwe kring zal geformeerd gaan worden om actief te zijn op het niveau van ZIEKTEN ZONDER DODELIJKE AFLOOP.

  Contact:
  Tim van der Meer - Tel: 0031-(0)624803751
  timvandermeer@academy-of-the-13-essenian-arts-of-healing.org

  PH Kring Mallorca

  Lisa had de eerste Pleiadische Helingskring overgedragen, omdat Jezus en Maria Magdalena haar hadden gevraagd om op Mallorca samen met Henk een volgende kring op te gaan starten. Inmiddels is deze na de Transformatie ook door Lisa overgedragen en nog steeds actief op Mallorca op het niveau van ZIEKTEN ZONDER DODELIJKE AFLOOP.

  Lisa’s e-mail is: info@academy-of-the-13-essenian-arts-of-healing.org

  PH Kring Frankrijk

  En nu is gevraagd om in omgeving Rocamadour, de Dordogne, Frankrijk wederom een Pleiadische Helingskring op te gaan starten. Deze kring die geleid gaat worden door Lisa zal actief zijn op het niveau van ALLE ZIEKTEN, ONDERE ANDERE ZIEKTEN MET DODELIJKE AFLOOP.

  Contact:
  Lisa Lux – Tel: 0033-(0)565371446 of 0033-(0)787578809
  info@academy-of-the-13-essenian-arts-of-healing.org

  Conclusie

  PH zijn helingstechnieken, als aanvulling op de conventionele geneeskunde. De effectiviteit is groot en ongewenste effecten zijn nog niet voorgekomen. De toepassing van PH wordt beperkt door energetische wetmatigheden.

  Een ieder die uit eigen beweging een Pleiadische Helingskring opzet, buiten Lisa, handelt tegen de wensen en wetmatigheden van Jezus (gecommuniceerd op 22-4-2008 door Henk Mulder).

  Literatuur

  Man, vrouw en zielenbewustzijn
  - Jaap Hiddinga
  In dialoog met Dolfijnen, hun boodschap aan ons
  – Joan Ocean
  Dolfijnen, onze kosmische buren
  – Joan Ocean
  Menselijke Evolutie in Pleiadisch Perspectief
  – Amorah Quan Yin
  Het Pleiadisch Werkboek: Hoe activeer ik mijn Goddelijke Ka?
  – Amorah Quan Yin
  Brengers van de Dageraad: Lessen van de Pleiaden
  – Barbara Marciniak
  Onze levende bibliotheek: Aarde, lessen van de Pleiaden
  – Barbara Marciniak
  Het Pleiadisch plan: Een nieuwe kosmologie voor het tijdperk van het licht
  – Barbara Hand Clow