• Over Vutekaan Travel

  Vutekaan Travel is een organisatie, die is opgericht n.a.v. communicatie d.m.v. channeling met Jezus en Maria Magdalena, door Henk Mulder en Lisa Lux met het oog op de transformatie van Moeder Aarde in 2012 van de 3e naar de 5e dimensie. Oprichter, organisator en reisleider is Franky Pons.

  De Essenian Healings spelen een belangrijke rol in het proces van de transformatie, zowel ervoor als erna. Ons doel is om de kennis van de Essenian Healings aan een ieder over te brengen die de innerlijke aandrang heeft te willen helen en de kracht van de stenen voelt of weet. Deze kennis zal jouw reis een sterke spirituele dimensie geven en je zult hierdoor helingstechnieken beheersen die ten goede kunnen komen van jezelf, je dierbaren en anderen die heling behoeven. Dit zal bijdragen aan de innerlijke ontwikkeling van het individu, van Moeder Aarde en Al-Wat-Is.

  Oorsprong van de naam Vutekaan

  Franky legt uit: “De naam Vutekaan is ontstaan in mijn jeugd, toen ik samen met mijn eeuwige vriend Tim van der Meer een fantasieland bedacht welke deze naam kreeg. Een groot deel van ons leven was dit onze creatieve uitlaatklep waar we allerlei verzinsels, al dan niet voortkomend uit situaties van het dagelijks leven, vrijelijk op de loop lieten. Dit uitte zich in tekeningen, verhalen, gesprekken en bewegingen die gepaard gingen met erg veel plezier. Ondanks het verstrijken der jaren met veranderende interesses en verplichtingen, bleef Vutekaan bij ons beiden een bijzondere plek in ons hart innemen.

  Toen wij later afzonderlijk van elkaar het spirituele pad begonnen te bewandelen, dat ons beiden tot onder andere Reiki Master en Essenian Master leidde, werd de diepere betekenis van Vutekaan duidelijk: Één van de Essenian Healings werd na communicatie d.m.v. channeling met Jezus en Maria Magdalena door Henk en Lisa onder de naam ‘Vutecan Pain Healing’ doorgegeven. Hier bleken zowel Tim als ik extra begaafd in te zijn. Vutecan betekent genezing in het Hebreeuws en dat is precies waar wij ons beiden mee bezig zijn gaan houden, na al die jaren dat Vutekaan voor het eerst tot ons kwam. Een saillante toevoeging is de naamsgelijkenis met het schiereiland Yúcatan. De plek waar de Maya’s het grootste deel van hun erfgoed hebben achtergelaten en de reizen in Mexico zich hoofdzakelijk afspelen.

  In dankbaarheid en eerbied voor de innerlijke mogelijkheden die de periode van transformatie van 2012 en erna ons biedt.”