• In het reisprogramma zijn bewust twee halve dagen vrijgehouden voor diegenen die het gevoel hebben één van de volgende Healings te willen ontvangen:

  Reiki

  Reiki is Universele Levensenergie; het is dezelfde eindeloze, Goddelijke, creatieve en liefdevolle energie die ons leven schenkt. Deze energie wordt door iemand die in Reiki is ingewijd doorgegeven als kanaal, waarna de lichaamseigen intelligentie de Reiki-energie gebruikt voor heling. De manier waarop dit zich uit kan per persoon verschillen, maar veel voorkomende gevoelens zijn ontspanning, herkenning, het zien van kleuren, bijzondere herinneringen of emoties die losgelaten mogen worden. Een behandeling van ongeveer een uur is €30.

  Essenian Healings

  Er zijn 11 verschillende soorten Essenian Healings, elk met een eigen specifiek uitwerkingsgebied. Hierbij kan men denken aan: Bot- en gewrichtspijn, mentale moeilijkheden zoals stress of slaapproblemen, orgaan- en bindweefselpijn, endocriene verstoringen, fysieke pijnen na bijvoorbeeld een ongeval, disharmonie, de verwijdering van negatieve energie, het gevoel ‘de tijd niet meer bij te kunnen houden’, chronische vermoeidheid (M.E.) of anderszins gecompliceerde emotionele of fysieke problemen. De Essenian Healings zijn geavanceerde Goddelijke helingstechnieken die de S.O.E.F. beïnvloeden, waardoor heling mogelijk wordt. In aardse tijd duren de helingen op zich meestal niet zo lang.

  Na een intake-gesprek wordt d.m.v. communicatie via channeling met de Goddelijke Gidsen bepaald welk van de Essenian Healings het meest geschikt is op dat moment voor die persoon. Ook kan het zijn dat er meerdere healings worden aangegeven, waarbij een ieder vrij is om hier al dan niet op in te gaan. Het kan ook gebeuren door vanwege het Karma/leerstuk van een persoon het op dat moment niet mogelijk is heling te ontvangen. Een Essenian Healing door een Initiated Essenian Master kost afhankelijk van het soort healing, te weten Level 1, Level 2 of Level 3, tussen €50 en €100.

  Essenian Healing Journey

  Een Essenian Healing Journey is een metafysische helingsmethode, die bedoeld is om ‘vastzittende’, ziekmakende, fysieke en psychische patronen die in de lichaamscellen opgeslagen zijn, uit te wassen.

  Tegen allerlei angsten en problemen die ongegrond lijken, maar een diepere achtergrond kunnen hebben dan dat men vanuit dit leven kan overzien, zoals: ‘Altijd als ik op straat loop, ben ik bang voor agressie’, ‘Ik kan absoluut niet tegen bloed’, ‘Ik heb heel mijn leven het gevoel dat ik innerlijk gevangen zit’ of ‘Ik ben bang voor hoogtes en/of kleine ruimtes’.

  De essentiële onderdelen van deze Journey zijn de vaste geometrische patronen van steenlegging, speciale helingswensen die op de gouden knop geplaatst kunnen worden en verdere esoterische kennis, zoals o.a. de ontmoeting van de eigen Gids(en). De Essenian Healing Journeys worden in de vorm van een sprookje verwoord om optimaal het innerlijke kind aan te spreken. (bron: www.academy-of-the-13-essenian-arts-of-healing.org/home/nl/other-healing-work.php)

  Prijzen van de Essenian Healing Journey (afhankelijk van wat door de Gidsen wordt aangegeven):
  - Voor kinderen van 2 tot 16 jaar: Tussen €45 en €95
  - Voor Jongvolwassenen van 12 tot 21 jaar: Tussen €60 en €125
  - Voor Volwassenen van 21+ jaar: Tussen €100 en €125
  - Ego Reconstructie: Tussen €100 en €150

  Essenian Guide Encounter

  Bij deze prachtige Gidsontmoeting met geometrische steenlegging, ontmoet men de persoonlijke Gids of helende Gids en leert men zijn/haar naam kennen. Ook leer je d.m.v. zien, voelen of weten hoe je met deze Gids van Liefde en Licht kunt communiceren. De prijs hiervoor is €95

  Optionele Inwijdingen

  Reiki 1 Inwijding (Reiki Usui Shiki Ryoho)

  Een inwijding in Reiki 1 geschiedt in 2 of meer dagen. Hierin wordt men door 4 verschillende inwijdingen (her) aangesloten op de Reiki-stroom, waarmee de verbinding met het Godswezen (de Bron, Moeder/Vader God, Universum) wordt hersteld en versterkt. Meditaties omkaderen deze dagen en veel esoterische onderwerpen komen aan bod. Je leert hoe je jezelf en anderen een behandeling geeft en wat hier verder bij komt kijken. De Reiki kennis wordt in de lijn van Meester Usui overgedragen. Kosten op aanvraag.

  Reiki 2 Inwijding (Reiki Usui Shiki Ryoho)

  Een inwijding in Reiki 2 geschiedt ook in twee dagen en tevens zijn hierin esoterische lessen verweven. Met één inwijding wordt je Reiki band verdiept en verbreed, waardoor je spirituele gaven geactiveerd of versterkt worden. Hierdoor wordt je energietrilling weer verhoogd. De Heilige Reiki Symbolen worden aan je overgedragen, alsmede de correcte manier om ermee om te gaan. Kosten op aanvraag.