• Uw reisleider

  Franky Pons is geboren en getogen in Nederland met sterke Mallorquinse achtergrond. Na het grootste deel van zijn leven in Rotterdam en omgeving te hebben doorgebracht, kwam het op esoterische wijze tot hem dat hij de mogelijkheid had om op Mallorca de opleiding tot Reiki Master te gaan volgen, gevolgd door de opleiding tot Essenian Master en Essenian Healing Journey Healer.

  Een jeugdig aangevangen zoektocht naar een diepere betekenis en vooral zin van het bestaan leidde hem tot gediplomeerd Bachelor of Economy, na de opleiding International Business & Languages succesvol aan de Hogeschool Rotterdam te hebben voltooid, een deel ervan in Spanje te hebben gestudeerd en 4 talen op hoog niveau leerde beheersen (Nederlands, Engels, Spaans en Duits). Na het inzicht te hebben verworven dat dit pad voor hem geen verdere toevoeging betekende aan het grote geheel, kwam hij via zijn jeugdvriend Tim van der Meer voor het eerst in aanraking met het zogenoemde energetische werk: Na een cursus Quantum-Touch volgde al snel een inwijding in Reiki 1 en Reiki 2. In deze tijd werd het voor hem ook duidelijk dat de altijd in hem aanwezige, maar tot op dat moment nog niet uitgevoerde, aandrang om te reizen en werkelijk reden had, aangezien dit vanuit de Goddelijke Wereld zo werd aangegeven. Dit werd nog eens bevestigd toen duidelijk werd dat zijn spirituele Gids in dit leven Columbus bleek te zijn. Een aanvang van de training tot zuivere Gidscommunicatie werd ook direct gemaakt.

  Toen hij na communicatie d.m.v. channeling van Henk Mulder met Meester Mikao Usui, via zijn Reiki Master Lisa Lux het aanbod kreeg om op Mallorca de opleiding tot Reiki Master te volgen met de mogelijkheid de eerste ingewijde Essenian Master in deze tijd te worden, begon hij steeds meer zijn voor dit leven uitgestippelde spirituele pad te bewandelen. Dit leidde tot druk tweesporen pad, waarbij zowel spiritueel als maatschappelijk vele stappen vooruit werden gemaakt. De hoofdzaak was om allereerst de opleiding tot Essenian Master te voltooien; een energetisch zware opleiding die naast leringen en onmiskenbare bewustwordingen bestond uit het meervoudige oefenen van de Essenian Healings op een groot aantal verschillende personen, in nauwe samenwerking met zijn Gids Columbus en de voor hem aangestelde Gids Meester Confucius. Vervolgens volgde de opleiding tot Essenian Healing Journey Healer; Een opleiding die ook bestond uit het veelvuldig oefenen met helende reizen op de Esseense manier met steenleggingen alvorens het diploma behaald kon worden.

  Tijdens al deze spirituele vooruitgang werkte hij in de toeristische sector en leerde deze vanuit verschillende invalshoeken kennen voor bedrijven als Iberostar Hotels (animatie en receptie) en Thomas Cook Travel (reisleider). Het uiteindelijke doel van de spirituele ontwikkelingen en ervaringen in de toeristenbranche bleek het organiseren van spirituele workshop reizen te zijn. Na communicatie d.m.v. channeling met Jezus en Maria Magdalena, door Henk Mulder en Lisa Lux, werd dit als de vervolgstap van zijn spirituele pad te zijn, om op deze manier als kanaal van Moeder/Vader God de kennis van de Essenian Healings aan de mensen te leren.

  Toon en zegel naar de Mayakalender

  Zegel: Geel Zaad

  Geel Zaad Bewustzijn, Rijpen, Opbloei

  Zaad is zowel het zaad zelf waarin alle toekomstmogelijkheden opgeslagen liggen, als de vruchtbare aarde waarin alles zich bevindt om het zaad te laten ontkiemen en tot opbloei te laten komen. Zaad is doelgerichte actie, potentie, groeikracht en ontwikkeling.


  Toon: Kristallijnen toon 12

  Kristallijnen Universeel maken, toewijden/opdragen, samenwerking