• Reisvoorwaarden

    Vutekaan Travel behoudt zich het recht voor om de reis geen doorgang te laten vinden op de geplande datum indien er minder dan 6 aanmeldingen voor zijn. Mogelijkerwijs worden verschillende groepen samengevoegd, waarbij de kans bestaat dat de aanvankelijk gewenste reisdatum verandert. Uiteraard wordt hier tijdig overleg over gepleegd met de reiziger. Kan of wil deze niet op de veranderde datum, dan worden eventueel betaalde bedragen volledig gerestitueerd.

    Annulering

    Bij annulering van de reis door de reiziger wordt 35% van de totale reissom in rekening gebracht. Indien het reeds betaalde bedrag hoger is dan wordt het verschil gerestitueerd.

    Wijziging van de reis

    Het kan voorkomen dat door omstandigheden, de plaats(en) van overnachting die in het programma zijn aangegeven gewijzigd worden. In dat geval wordt er altijd naar een gelijkwaardige of eventueel betere verblijfplaats gezocht, zowel qua voorzieningen als kostentechnisch. Dit wordt dan zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.